Maandelijkse e-mail met de nieuwste en meest interessante artikelen.

Yes! Je bent nu ingeschreven voor de Livescope nieuwsbrief!

Check
 
 

Meer bezoekers voor entreeheffende festivals in 2017

Pieter Van der Meer 14 september 2018

Het aantal festivals is in Nederland opnieuw toegenomen: 2017 telde maar liefst 954 festivals. Het totaal aantal bezoeken aan de festivals is iets afgenomen, maar dat is vooral terug te zien bij de gratis festivals. Festivals die entree vragen zagen juist een stijging in bezoekersaantallen. Dit blijkt uit de Festival Monitor 2018.

Onderzoeksbureau Respons heeft in opdracht van de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) de Festival Monitor 2018, de brachecijfers van kunst en cultuurfestivals, gepubliceerd. Deze cijfers laten een duidelijk verschil zien tussen gratis en entreeheffende festivals. Bij de vrij toegankelijke festivals zien we een daling, bij de entreeheffende festivals zien we een stijging van het aantal festivals en bezoekaantallen. Het verschil tussen het aantal entreeheffende en het aantal vrij toegankelijke festivals was in 2017 ook aanzienlijk groter dan in 2016. 

Ontwikkeling festivalmarkt 2013 tot en met 2017: 

Grafiek Festival Monitor2018

Uitgaven festivalbezoekers

Als naar het uitgavepatroon van festivalbezoekers wordt gekeken dan zien we dat in totaal ruim € 663 miljoen hebben uitgegeven op festivals, dit bedrag is exclusief tickets. Ongeveer 75% van deze bezoekersuitgaven werden gedaan op muziekfestivals. De totale bruto recette is gestegen ten opzichte van 2016, met name in de muziekfestivals. De gemiddelde ticketprijs van festivals is in 2017 ook licht gestegen.

Mee spreiding over Nederland

Wat betreft de spreiding van de festivals is in 2017 een opvallende verandering te zien. Zoals voorgaande jaren vonden in provincies Noord- en Zuid-Holland de meeste festivals plaats. Beide provincies laten in 2017 nog wel een lichte stijging zien in aantallen festivals, maar noteerden voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen. De bezoekaantallen aan provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen wel toe. Het lijkt er voorzichtig op dat festivalbezoekers zich steeds meer over het land verspreiden. In die lijn past ook de daling van het aantal bezoeken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Festivalcampings

In 2017 nam het aantal festivalcampings opnieuw toe. Vorig jaar zijn 11 festivals uitgebreid met een eigen festivalcamping. Het aantal bezoekers aan deze campings is in 2017 ook gestegen tot ruim 400.000 (+12%).

Muziekfestivals domineren het festivallandschap

Het aantal muziekfestivals is in 2017 opnieuw gestegen. De meeste festivals vallen onder de muziekgenres EDM en pop. Daarna volgt het genre straattheaterfestivals.

Bron: Respons.nl 

Foto: Jeroen Roest